Видове плодове

Тествайте знанията си относно видовете плодове, като поставяте мишката над празните боксчета

fruits1 Плодовете са напълно развити и съзрели завръзи, които съдържат едно или повече семена  перикарп (околоплодник, околоплодна стена) и семена (едно или много) разположени в него развиват се от цвят с един плодник (апокарпен или ценокарпен) Костилков плод - сочен плод с тънък екзокарп, добре развит месест мезокарп и твърд ендокарп (костилката) обграждащ едно семе Ягода - многосеменен плод със сочни ендо и мезокарп и тънък екзокарп Тиквовидна ягода - многосеменен плод със сочни ендокарп и мезокарп, и повече или по-малко твърд екзокарп Лимоновидна ягода - многосеменен плод, чийто екзокарп е с етеричномаслени вместилища, мезокарпът е бял и гъбчест, а ендокарпът - сочен и месест Боб - многосеменен плод със сух перикарп образуван от плодник от един плодолист; отваря се отгоре надолу на две половинки по шева на срастване и по средната жилка на плодолиста Мехунка - многосеменен плод със сух перикарп, образуван от плодник от един плодолист; отваря се отгоре надолу по шева на срастване на плодолиста Шушулка - многосеменен, двугнезден плод със сух перикарп, образуван от плодник от два плодолиста; отваря се отдолу нагоре по шевовете на срастване на две половинки, между които остава лъжлива преграда със семената Кутийка - многосеменен плод със сух перикарп, отварящ се по различен начин; едногнезден или многогнезден плод Ябълковиден плод - сочен плод, образуван от плодник с долен завръз, с участието на всички цветни части; ендокарпът е хрущялен (при ябълката) или вдървесинен (при круша, дюля), мезокарпът е месест, екзокарпът - тънък.

 

fruits2 Семка / плодосемка - едносеменен, неотварящ се плод с кожест или вдървесинен перикарп, ясно отделен от семето Зърно - едносеменен, неотварящ се плод, с твърд перикарп прилепнал плътно към семенната обвивка и изглежда сраснал с нея Орех - едносеменен, неотварящ се плод с твърд или кожест перикарп. Когато е дребен се нарича орехче. Крилатка - орехче снабдено с крилат израстък, спомагащ за разпространяването му Жълъд - орех с кожест перикарп, обхванат частично от паничковидна купула образувана от срастването на прицветници Двойна крилатка - дробен плод състоящ се от две крилатки Двойна семка - дробен плод разпадащ се на две семки Двойна семка Дробен плод - разпада се на сухи, твърди и бодливи, многосеменни, неотварящи се дялове (мерикарпи)

 

fruits3 образуват се от цвят с много плодници Сборна мехунка - състои се от множество мехунки подредени или спирално върху удължена ос или в кръг върху скъсена ос Сборно орехче - състои се от множество орехчета, събрани заедно Ягодовидно сборно орехче - среща се при ягодата; образува се от цвят с много плодници и изпъкнало цветно легло; цветното легло впоследствие се разраства и образува месестата част на плода, върху която са разположени множество орехчета Цинародий - среща се при шипката; образува се от цвят с много плодници и вдлъбнато цветно легло, което впоследствие се разраства и обхваща орехчетата. Сборна костилка - множество костилкови плодчета разположени заедно образуват се от срастването на завръзите на всички цветове на едно съцветие в един общ плод Съставен плод - завръзът на всеки цвят се слива със съседните завръзи от съцветието в процеса на нарастването си в резултат на което се образува един общ плод