Контролни

Резултати от контролните по Анатомия и Морфология на Растенията, специалности ЛГ и АТСЗ - зимен семестър на учебната 2017/2018 година

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 6995 - мн.добър (5.00)
Ф № 6997 - отличен (6.00)
Ф № 6998 - отличен (5.50)
Ф № 6999 - добър (4.00)
Ф № 7001 - отличен (6.00)
Ф № 7002 - мн.добър (4.50)
Ф № 7005 - отличен (5.50)
Ф № 7006 - добър (4.00)
Ф № 7008 - добър (4.00)
Ф № 7009 - добър (4.00)
Ф № 7010 - мн.добър (4.50)
Ф № 7011 - мн.добър (5.00)
Ф № 7012 - отличен (6.00)
Ф № 7013 - добър (4.00)–
Ф № 7014 - мн.добър (4.50)
Ф № 7015 - мн.добър (4.50)
Ф № 7017 - добър (4.00)
Ф № 7018 - добър (4.00)
Ф № 7019 - мн.добър (5.00)
Ф № 7022 - отличен (5.50)
Ф № 7023 - добър (4.00)–
Ф № 7025 - мн.добър (4.50)
Ф № 7029 - отличен (6.00)
Ф № 7031 - отличен (5.50)
Ф № 7033 - мн.добър (4.50)
Ф № 7035 - мн.добър (5.00)
Ф № 7037 - мн.добър (5.00)
Ф № 7043 - мн.добър (4.50)
Ф № 7044 - добър (4.00)
Ф № 7045 - мн.добър (5.00)
Ф № 7046 - мн.добър (4.50)
Ф № 7049 - отличен (5.50)
Ф № 7050 - отличен (5.50)
Ф № 7051 - добър (4.00)–
Ф № 7053 - мн.добър (5.00)
Ф № 7054 - добър (4.00)
Ф № 7061 - отличен (6.00)

Ф № 6995 - мн.добър (5.00)
Ф № 6997 - отличен (6.00)
Ф № 7001 - отличен (6.00)
Ф № 7002 - отличен (5.50)
Ф № 7005 - мн.добър (4.50)
Ф № 7006 - мн.добър (5.00)
Ф № 7007 - добър (4.00)
Ф № 7009 - добър (4.00)
Ф № 7010 - мн.добър (5.00)
Ф № 7012 - добър (4.00)
Ф № 7013 - мн.добър (5.00)
Ф № 7015 - добър (4.00)–
Ф № 7017 - добър (4.00)–
Ф № 7019 - отличен (6.00)
Ф № 7021 - добър (4.00)
Ф № 7022 - мн.добър (5.00)
Ф № 7027 - мн.добър (5.00)
Ф № 7029 - отличен (6.00)
Ф № 7031 - отличен (6.00)
Ф № 7032 - добър (4.00)
Ф № 7033 - добър (4.00)
Ф № 7035 - мн.добър (5.00)
Ф № 7037 - мн.добър (4.50)
Ф № 7042 - добър (4.00)
Ф № 7043 - добър (4.00)–
Ф № 7044 - добър (4.00)
Ф № 7045 - отличен (5.50)
Ф № 7046 - добър (4.00)
Ф № 7049 - мн.добър (5.00)
Ф № 7050 - добър (4.00)
Ф № 7051 - добър (4.00)
Ф № 7053 - мн.добър (5.00)
Ф № 7054 - мн.добър (5.00)
Ф № 7059 - добър (4.00)–
Ф № 7061 - отличен (5.50)
Ф № 7062 - мн.добър (5.00)
Ф № 7064 - добър (4.00)

АТСЗ

Ф № 2091 - добър (4.00)
Ф № 2093 - добър (4.00)–
Ф № 2100 - добър (4.00)
Ф № 2101 - добър (4.00)
Ф № 2102 - добър (4.00)–
Ф № 2103 - добър (4.00)
Ф № 2104 - мн.добър (4.50)

Ф № 2091 - добър (4.00)
Ф № 2092 - мн.добър (5.00)
Ф № 2093 - мн.добър (4.50)
Ф № 2094 - добър (4.00)
Ф № 2102 - добър (4.00)
Ф № 2109 - отличен (6.00)

Резултати от контролните по Анатомия, Морфология и Систематика на Растенията, специалност ЗОО, 2017/2018

 

Контролно № 1

Контролно № 2

  Ф № 616 Ж - мн.добър (4.50)
Ф № 617 Ж - мн.добър (4.50)
Ф № 618 Ж - мн.добър (4.50)
Ф № 619 Ж - мн.добър (4.50)
Ф № 615 Ж - мн.добър (4.50)
Ф № 616 Ж - отличен (5.50)
Ф № 617Ж - мн.добър (5.00)
Ф № 618 Ж - мн.добър (5.00)
Ф № 619 Ж - мн.добър (5.00)
Ф № 623 Ж - отличен (6.00)

Забележка: Изнесени са само резултатите на студентите изкарали оценки 4.00 и повече.