Контролни

Резултати от контролните по Анатомия и Морфология на Растенията - специалности ЛГ, ДГ и АТСЗ - учебна 2018/2019 година

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 7066 - отличен (5.50)
Ф № 7084 - добър (4.00)
Ф № 7086 - добър (4.00)
Ф № 7087 - отличен (6.00)
Ф № 7088 - отличен (6.00)
Ф № 7093 - отличен (5.50)
Веселин Русев - мн.добър (4.50)
Георги Колев - мн.добър (4.50)
Юлиян - мн.добър (4.50)

 

АТСЗ

Ф № 2113 - мн.добър (5.00)
Ф № 2116 - мн.добър (5.00)
Ф № 2119 - мн.добър (5.00)
Ф № 2121 - мн.добър (5.00)
Пантелеймон - добър (4.00)
Г. Масудис - добър (4.00)
Г. Мавридис - добър (4.00)

 

ДГ

Ф № 161 ДГ - мн.добър (4.50)
Ф № 167 ДГ - отличен (5.50)

 

Резултати от контролните по Анатомия, Морфология и Систематика на Растенията, специалност ЗОО, 2017/2018

 

Контролно № 1

Контролно № 2

     

Забележка: Изнесени са само резултатите на студентите изкарали оценки 4.00 и повече.