Контролни

Резултати от контролните по Систематика на растенията
за специалности ЛГ, ДГ и АТСЗ - летен семестър 2016/2017

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 6971 – мн.добър (5.00)
Ф № 6975 -
мн.добър (5.00)
Ф № 6978
- мн.добър (5.00)
Ф № 6980мн.добър (4.50)
Ф № 6982
– мн.добър (4.50)
Ф № 6985 - мн.добър (5.00)
Ф № 6988 – добър (4.00)
Ф № 6991 - добър (4.00)

Ф № 6971 - мн.добър (5.00)
Ф № 6973 - добър (4.00)
Ф № 6975 - добър (4.00)
Ф № 6980 - мн.добър (4.50)
Ф № 6982 - добър (4.00)
Ф № 6985 - отличен (6.00)
Ф № 6991 - добър (4.00)

ДГ

Ф № 152 Дотличен (5.50)
Ф № 153 Д
– мн.добър (4.50)
Ф № 156 Д – мн.добър (5.00)

Ф № 152 Дотличен (5.50)
Ф № 156 Д – мн.добър (5.00)

АТСЗ

Ф № 2075 - мн.добър (4.50)

 

Резултати от контролните по Ботаника за специалност ЗОО 2016/2017

 

Контролно № 1

Контролно № 2

     

Забележка: Изнесени са само резултатите на студентите изкарали оценки 4.00 и повече.