Контролни

Резултати от контролните по Систематика на Растенията - специалности ЛГ, ДГ и АТСЗ - учебна 2018/2019 година

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 7066 - мн.добър (4.50)
Ф № 7067 - добър (4.00)
Ф № 7069 - добър (4.00)
Ф № 7075 - мн.добър (5.00) 
Ф № 7084 - отличен (6.00)–
Ф № 7086 - добър (4.00)
Ф № 7087 - добър (4.00)
Ф № 7088 - мн.добър (5.00)
Ф № 7089 - добър (4.00)
Ф № 7091 - добър (4.00)
Ф № 7093 - мн.добър (5.00)
Ф № 7096 - добър (4.00)

Ф № 7066 - мн.добър (5.00)
Ф № 7067 - добър (4.00)–
Ф № 7070 - добър (4.00)
Ф № 7074 - добър (4.00)
Ф № 7075 - мн.добър (4.50)
Ф № 7076 - добър (4.00)–
Ф № 7077 - мн.добър (4.50) 
Ф № 7084 - отличен (5.50)
Ф № 7087 - мн.добър (5.00)
Ф № 7088 - добър (4.00)
Ф № 7093 - мн.добър (4.50)
Ф № 7096 - добър (4.00)–

ДГ

Ф №159Д - добър (4.00) Ф №158Д - добър (4.00)–
Ф №159Д - отличен (6.00)
Ф №161Д - отличен (6.00)
АТСЗ   Ф № 2113 - добър (4.00)
Ф № 2114 - добър (4.00)
Ф № 2116 - мн.добър (4.50)
Ф № 2117 - добър (4.00)
Ф № 2118 - добър (4.00)
Ф № 2119 - добър (4.00) 
Ф № 2121 - мн.добър (5.00)