Контролни

Резултати от контролните по Анатомия и Морфология на Растенията - специалности ЛГ, ДГ и АТСЗ - учебна 2018/2019 година

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 7066 - отличен (5.50)
Ф № 7084 - добър (4.00)
Ф № 7086 - добър (4.00)
Ф № 7087 - отличен (6.00)
Ф № 7088 - отличен (6.00)
Ф № 7093 - отличен (5.50)
Веселин Русев - мн.добър (4.50)
Георги Колев - мн.добър (4.50)
Юлиян - мн.добър (4.50)

Ф № 7066 - отличен (5.50)
Ф № 7067 - мн.добър (4.50)
Ф № 7074 - отличен (5.50)
Ф № 7076 - добър (4.00)
Ф № 7077 - отличен (5.50)
Ф № 7084 - отличен (6.00)
Ф № 7087 - отличен (6.00)
Ф № 7088 - отличен (6.00)
Ф № 7091 - мн.добър (5.00)
Ф № 7093 - отличен (5.50)
Ф № 7095 - мн.добър (5.00)
Мирослав Коларов - добър (4.00)
Петко Гайдев - добър (4.00)
Георги Колев - добър (4.00)

АТСЗ

Ф № 2113 - мн.добър (5.00)
Ф № 2116 - мн.добър (5.00)
Ф № 2119 - мн.добър (5.00)
Ф № 2121 - мн.добър (5.00)
Пантелеймон - добър (4.00)
Г. Масудис - добър (4.00)
Г. Мавридис - добър (4.00)

Ф № 2113 - добър (4.00)
Ф № 2115 - мн.добър (5.00)
Ф № 2116 - мн.добър (5.00)
Ф № 2117 - добър (4.00)
Ф № 2119 - мн.добър (5.00)
Ф № 2121 - мн.добър (5.00) 
Пантелеймон - добър (4.00)

ДГ

Ф № 161 ДГ - мн.добър (4.50)
Ф № 167 ДГ - отличен (5.50)

Ф № 159 ДГ - мн.добър (4.50)
Ф № 161 ДГ - мн.добър (4.50)
Ф № 167 ДГ - отличен (5.50)

Резултати от контролните по Анатомия, Морфология и Систематика на Растенията, специалност ЗОО, учебна 2018/2019

 

Контролно № 1

Контролно № 2

 ЗОО

Ф № 636 Ж - отличен (6.00)
Ф № 638 Ж - отличен (6.00)
Ф № 639 Ж - отличен (6.00)
Ф № 640 Ж - отличен (6.00)
Ф № 643 Ж - отличен (5.50)
Ф № 649 Ж - отличен (6.00)

Ф № 636 Ж - добър (4.00)
Ф № 637 Ж - добър (4.00)
Ф № 638 Ж - отличен (6.00)
Ф № 639 Ж - добър (4.00)
Ф № 640 Ж - отличен (5.50)
Ф № 641 Ж - мн.дъбър (4.50)
Ф № 649 Ж - добър (4.00)

Забележка: Изнесени са само резултатите на студентите изкарали оценки 4.00 и повече.