Контролни

Резултати от контролните по Систематика на Растенията, специалности ЛГ и АТСЗ - летен семестър на учебната 2017/2018 година

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 6995 - мн.добър (4.50)
Ф № 6997 - отличен (6.00)
Ф № 6998 - добър (4.00)–
Ф № 7000 - добър (4.00)–
Ф № 7001 - отличен (6.00)
Ф № 7002 - отличен (6.00)
Ф № 7006 - мн.добър (4.50)
Ф № 7007 - отличен (5.50)
Ф № 7008 - добър (4.00)–
Ф № 7009 - добър (4.00)–
Ф № 7012 - отличен (5.50)
Ф № 7013 - мн.добър (5.00)
Ф № 7014 - мн.добър (4.50)
Ф № 7019 - отличен (6.00)
Ф № 7022 - мн.добър (5.00)
Ф № 7023 - добър (4.00)
Ф № 7024 - добър (4.00)–
Ф № 7027 - мн.добър (4.50)
Ф № 7028 - добър (4.00)
Ф № 7029 - отличен (6.00)
Ф № 7031 - добър (4.00)
Ф № 7033 - мн.добър (4.50)
Ф № 7035 - мн.добър (5.00)
Ф № 7043 - добър (4.00)–
Ф № 7045 - отличен (6.00)
Ф № 7048 - добър (4.00)–
Ф № 7050 - отличен (5.50)
Ф № 7051 - добър (4.00)–
Ф № 7054 - отличен (6.00)
Ф № 7061 - отличен (5.50)
Ф № 7062 - мн.добър (4.50)

 

АТСЗ

Ф № 2091 - добър (4.00)–
Ф № 2092 - добър (4.00)–
Ф № 2094 - добър (4.00)–
Ф № 2095 - добър (4.00)–
Ф № 2099 - добър (4.00)–
Ф № 2101 - добър (4.00)–
Ф № 2102 - добър (4.00)–
Никос Коловос - добър (4.00)–

 

Резултати от контролните по Анатомия, Морфология и Систематика на Растенията, специалност ЗОО, 2017/2018

 

Контролно № 1

Контролно № 2

     

Забележка: Изнесени са само резултатите на студентите изкарали оценки 4.00 и повече.