Контролни

Резултати от контролните по Анатомия и Морфология на Растенията - специалности ЛГ, ДГ и АТСЗ - учебна 2019/2020 година

 

Контролно № 1

Контролно № 2

ЛГ

Ф № 7103 - отличен (6.00)
Ф № 7104 - отличен (6.00)
Ф № 7105 - отличен (6.00)
Ф № 7106 - отличен (5.50) 
Ф № 7107 - добър (4.00)
Ф № 7108 - мн.добър (4.50)
Ф № 7124 - отличен (5.50)
Ф № 7126 - отличен (5.50)
Ф № 7128 - отличен (6.00)
Ф № 7129 - мн.добър (5.00)
Ф № 7130 - отличен (6.00)
Ф № 7134 - мн.добър (5.00)–
Ф № 7140 - отличен (5.50)
Ф № 7142 - мн.добър (5.00)–
Ф № 7147 - мн.добър (5.00)–
Ангел Янков - мн.добър (4.50)
Константинос Темелис - мн.добър (5.00)–
Мариян Василев - добър (4.00)

Ф № 7104 - отличен (6.00)
Ф № 7105 - отличен (5.50)
Ф № 7106 - добър (4.00) 
Ф № 7117 - отличен (6.00)
Ф № 7119 - мн.добър (5.00)
Ф № 7120 - мн.добър (5.00)–
Ф № 7123 - добър (4.00)–
Ф № 7124 - отличен (6.00)
Ф № 7125 - добър (4.00)
Ф № 7126 - добър (4.00)
Ф № 7128 - мн.добър (5.00)
Ф № 7130 - отличен (6.00)
Ф № 7134 - мн.добър (5.00)–
Ф № 7144 - мн.добър (5.00)
Ф № 7146 - мн.добър (5.00) 
Константинос Темелис - мн.добър(5.00)

ДГ

   
АТСЗ    
  Изложени са само резултатите над добър (4.00)