Устройство на хлоропласт

Тествайте знанията си относно устройството на хлоропласта като поставяте мишката над празните боксчета

chloroplast_m

Външна и вътрешна мембрана Перипластидно пространство Полутечен матрикс Тилакоид Грана