Фази на митозата

Тествайте знанията си относно фазите на митозата като поставите мишката над боксчетата с питанки.

mitosis_phases профаза метафаза анафаза телофаза

През първата фаза на митозата - ..........................

През втората фаза на митозата - ..........................

През третата фаза на митозата - ..........................

През четвъртата фаза на митозата - ..........................