Устройство на ядрото

Тествайте знанията си относно устройството на ядрото като поставите мишката над боксчетата с питанки.

nusleus_str_330 рибозоми хроматин двойна обвивка ядърце пори