Части на клетката

Тествайте знанията си относно устройството на растителната клетка като поставите мишката над боксчетата

cell_plant гладка ендоплазмена мрежа рибозоми зърнеста ендоплазмена мрежа вакуола тонопласт микрофиламенти филаменти микротръбички хлоропласт плазмодезми клетъчна стена клетъчна стена плазмалема пероксизома митохондрия диктиозома центрозома ядрена обвивка ядърце хроматин