Генеративни органи на цветните растения

linumПовечето от растенията, които виждаме и ползваме ежедневно, принадлежат към цветните растения (отдел Angiospermae / Magnoliophyta). Те наброяват около 300 000 вида, като вероятно броят им достига до 450 000 и са най-големия отдел фотосинтезиращи организми. На практика цветните растения осигуряват всичката наша храна (директно или индиректно) и са източник на лекарства, дрехи и строителни материали. И независимо, че растения от други таксономични групи също се ползват като полезни ресурси, цветните растения ги превъзхождат в съотношение 7:1. Например, само 750 растителни вида принадлежат към голосеменните растения (отдел Pinophyta) днес.

Изключителния еволюционен успех на цветните растения в голяма степен се дължи на техните уникални репродуктивни структури и стратегии

papav_200Възникването на цветове и плодове, както и еволюирането на процесите на опрашване, оплождане, формиране и разсейване на плодовете и семената, са едни от основните еволюционни придобивки, които правят цветните растения най-успешната таксономична група фотосинтезиращи организми и осигуряват доминирането им на сушата през последните 100 милиона години.

Предишна / Следваща >>