Делене на клетката

Клетките се размножават само чрез делене - процес при който съдържанието на майчината клетката се разделя между новополучените дъщерни клетки.

helacellsИзвестни са три начина на делене на клетката:

  • просто делене
  • митоза (сложно делене)
  • мейоза (редукционно делене)

За да протече делене, четири основни събития трябва да настъпят в клеткaта:

  1. Постъпване на сигнал, който да инициира началото на деленето - репродукционен сигнал. Може да идва от клетката или извън нея
  2. Репликация (удвояване) на ДНК и други жизнено важни клетъчни компоненти.
  3. Сегрегация на ДНК - раздалечаване и разпределяне на удвоената ДНК в двата края на майчината клетка.
  4. Цитокинеза - разделяне на цитоплазмата на майчината клетка и обособяване на две нови клетки.

Тези процеси протичат по различен начин при прокариотите и еукариотите.

Предишна / Следваща >>