Клетка - Размер на клетките

 Защо клетките са малки?

Повечето клетки са малки по практически причини, най-важната от които е комуникацията. Различните зони в клетката трябва да комуникират помежду си, за да може клетката да функционира ефективно. В клетката непрекъснато се извършва транспорт на химични вещества навътре и навън от нея. Съответно, колкото по-голям е размерът й, толкова повече време е необходимо на субстанциите да достигнат от плазмената мембрана до центъра на клетката и обратно. Поради тази причина организмите са изградени от много, малки по размер клетки, вместо от малко на брой, големи клетки. Предимството на малкия размер на клетките лесно се илюстрира чрез съотношението между повърхност и обем. Ако диаметъра на клетката се увеличава в порядък 1-2-3-4-5, повърхността й се увеличава 1-4-9-16-25, а обема - 1-8-27-64-125. Ясно се вижда, че увеличаването на обема на клетката не е последвано от еднакво увеличаване на повърхността на клетката. Всъщност, увеличаването на диаметъра 5 пъти, намалява повърхността на клетката към новия обем 5 пъти, в сравнение с изходния размер.

Многоклетъчните организми обикновено се състоят от много на брой дребни клетки, понеже малките по размер клетки функционират по-ефективно. Те имат по-голяма относителна повърхност на единица обем и позволяват по-бърза комуникация между центъра на клетката и околната среда.
Независимо, че клетките като правило са с малки размери (10-100μm), има клетки които са доста големи. Те са намерили начин да преодолеят проблема повърхност/обем, чрез един или повече адаптивни механизми. Някои от тях имат повече от едно ядра, други активно движат цитоплазмата си, а трети, като невроните например, са дълги и много тесни, така че във всеки даден момент цитоплазмата е близко до плазмената мембрана и по този начин транспорта на веществата остава бърз.