anna_au120

Добре дошли в моя учебен уеб сайт! Сайтът съдържа богато илюстриран лекционен материал и тестове, които ще са полезни в подготовката ви по дисциплината Ботаника. Тук още ще намерите информация за графиците на извежданите от мен занятия, съобщения относно дати за контролни и изпити, обяви по текущи въпроси - информация целяща да направи съвместната ни работа по-ефективна и ползотворна.

Доц. д-р Анна Николова

Актуални събития

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за студентите от 2, 3, 4-ти курс
редовно и задочно обучение

Изпитите ще са присъствени.
Студентите да носят платени изпитни протоколи.