anna_au120

Добре дошли в моя учебен уеб сайт! Сайтът съдържа богато илюстриран лекционен материал и тестове, които ще са полезни в подготовката ви по дисциплината Ботаника. Тук още ще намерите информация за графиците на извежданите от мен занятия, съобщения относно дати за контролни и изпити, обяви по текущи въпроси - информация целяща да направи съвместната ни работа по-ефективна и ползотворна.

Доц. д-р Анна Николова

Актуални събития

Изпитът по Систематика на Растенията за специалности ЛГ и ДГ ще е ПРИСЪСТВЕН и ще се проведе през Септември.


Датите ще бъдат обявени и публикувани на сайта ми веднага след уточняването им (но не по-рано от началото на Септември).

Изпитът по Систематика на растенията за специалност АТСЗ ще е ONLINE, на вече уточнените дати.

 

Оценяването по избираемата дисциплина Билкарство е с изготвяне на реферат.