anna_au120

Добре дошли в моя учебен уеб сайт! Сайтът съдържа богато илюстриран лекционен материал и тестове, които ще са полезни в подготовката ви по дисциплината Ботаника. Тук още ще намерите информация за графиците на извежданите от мен занятия, съобщения относно дати за контролни и изпити, обяви по текущи въпроси - информация целяща да направи съвместната ни работа по-ефективна и ползотворна.

Доц. д-р Анна Николова

Актуални събития


За пропусналите да вземат заверки до сега

 

Ще ме намерите в Департъмента по Чужди езици, зала 10. Графикът на занятията ми е следният:

Понеделник 8-12 ч.

Вторник 13-16 ч.

Четвъртък 8.30-13 ч.