anna_au120

Добре дошли в моя учебен уеб сайт! Сайтът съдържа богато илюстриран лекционен материал и тестове, които ще са полезни в подготовката ви по дисциплината Ботаника. Тук още ще намерите информация за графиците на извежданите от мен занятия, съобщения относно дати за контролни и изпити, обяви по текущи въпроси - информация целяща да направи съвместната ни работа по-ефективна и ползотворна.

Доц. д-р Анна Николова

Актуални събития

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Посочените дати и часове в изпитния график вероятно ще претърпят промени след излизане на разписа на учебните занятия на задочните студенти. Техните занятия протичат успоредно с вашата изпитна сесия.